Parmenides

Parmenides

List od Hansa Lippsa z 24.07.1936

List od Jana Patočki z 22.05.1949

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.