Paul Ferdinand Linke

Paul Ferdinand Linke

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.09.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.09.1935