pensjonat Anna Maria

pensjonat Anna Maria

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (a)

Kartka pocztowa do Władysława Tatarkiewicza z 08.01.1955