Perception du changement

Perception du changement

List do Kazimierza Twardowskiego z 26.07.1925

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.03.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.10.1921

List od Kazimierza Twardowskiego z 29.01.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.01.1925