pertraktacje

pertraktacje

List od Stefana Morawskiego z 07.12.1961

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 23.04.1927