petitio principii

petitio principii

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.04.1919

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931