platonizm

platonizm

Odczyt w Polskim Towarzystwie Filozoficznym we Lwowie z 19.12.1914

Odczyt Romana Ingardena „O pojęciu istoty” z 04.04.1970