pobyt w Paryżu

pobyt w Paryżu

Pocztówka od Ireny Krońskiej z 24.02.1946

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.10.1966

List od Stefana Świeżawskiego z 03.08.1965

List od Ireny Krońskiej z 12.06.1946

List od Ireny Krońskiej z 12.07.1946

List od Stefana Żółkiewskiego z 10.10.1966