/
EN

List od Stefana Żółkiewskiego z 10.10.1966

Prof. dr STEFAN ŻÓŁKIEWSKI                             v                              Warszawa, dn. 10/X 1966 r.

 

    v             Wielce Szanowny Panie Profesorze!

    v          Dziękuję serdecznie za przyjemny list. Życzę Panu Profesorowi owocnej i spokojnej pracy w Paryżu. Cieszę się, że tak wiele projektów będzie Pan Profesor mógł zrealizować List Pański pokażę w Biurze zagr. Akademii, może rzeczywiście oni zawinili z tymi wizami, ale boję się, że to raczej francuska biurokracja. Nielepsza od polskiej.
    v          Byłoby bardzo ciekawe, gdyby się Pan Profesor mógł podzielić swymi obserwacjami filozoficznych zainteresowań wydziałach, na plenum.
    v          Łączę wyrazy głębokiego szacunku i bardzo serdeczne pozdrowienia
    v                      v                      v                      v                        St Żółkiewski