pobyt we Lwowie

pobyt we Lwowie

Kartka pocztowa od Hansa Corneliusa z 09.07.1938

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.01.1923