poczta

poczta

List od Władysława Witwickiego z 06.04.1921

List od Jana Patočki z 02.07.1945

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 07.05.1964

List od Stefana Szumana z 06.10.1942