poeci

poeci

List od Ireny Krońskiej z 10.04.1947

List od Stefana Szumana z 09.04.1942