pojęcie istoty

pojęcie istoty

Odczyt Romana Ingardena „O pojęciu istoty” z 04.04.1970

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925