pokwitowanie

pokwitowanie

Pokwitowanie z 26.11.1964

Zasiłek na pracę naukową z 15.11.1927