polscy estetycy

polscy estetycy

List od Stefana Morawskiego z 03.06.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 18.03.1959