polscy filozofowie

polscy filozofowie

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.03.1959

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1923