poprawki stylistyczne

poprawki stylistyczne

List od Ireny Krońskiej z 11.02.1955

List do Ireny Krońskiej z 07.04.1955