posada

posada

List od Tadeusza Czeżowskiego z 16.10.1958

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.11.1924

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.01.1928

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.11.bd

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 15.05.1924

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 04.08.1925