posada nauczycielska

posada nauczycielska

List od Kazimierza Twardowskiego z 29.05.1919

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.12.1924