posiedzenia administracyjne

posiedzenia administracyjne

List do Władysława Tatarkiewicza z 15.05.1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 10. 05.1963