posiedzenie Wydziału

posiedzenie Wydziału

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.05.1924

List od Władysława Witwickiego z 17.10.1922