postawa estetyczna

postawa estetyczna

List od Władysława Tatarkiewicza z 25.12.1936

List od Wacława Borowego z 27.03.1939

List od Stefana Morawskiego z 07.12.1961

List od Stefana Szumana z 09.04.1942