pozdrowienia

pozdrowienia

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 01.08.1921

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.05.1936

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 20.06.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.05.1933

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 02.02.1936

List od Marii Gołaszewskiej z 20.07.1966

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 21.12.1934

Kartka pocztowa od Józefa Tischnera z 05.10.1968

List do Kazimierza Twardowskiego z 23.12.1931

List od Stefana Szumana z 20.03.1942

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 25.11.1927

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 09.06.1937