pozdrowienia

pozdrowienia

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 25.11.1927

List od Tadeusza Czeżowskiego z 03.06.1948

Kartka pocztowa od Anny Teresy Tymienieckiej i Jeana Heringa z 14.06.1961

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z bd

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 18.10.1928

List do Kazimierza Twardowskiego z 23.12.1931

Kartka pocztowa od Zofii Szuman z bd-3

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 04.03.1936

List od Stefana Szumana z 20.03.1942

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 02.02.1936

List od Anny Reinach z bd

List od Marii Gołaszewskiej z 20.07.1966