pożegnanie Twardowskiego

pożegnanie Twardowskiego

List od Władysława Witwickiego z 21.04.1938

List od Władysława Witwickiego z 11.04.1938