prawdziwość

prawdziwość

List od Ireny Krońskiej z 09.05.1947

List od Ireny Krońskiej z 05.10.1947