Prezydium

Prezydium

List do Władysława Tatarkiewicza z 10. 05.1963

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.11.bd