problemy korespondencyjne

problemy korespondencyjne

List od Konstantego Michalskiego z 02.05.1943 lub 1944

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 26.05.1964

List od Konstantego Michalskiego z 05.01.1944