problemy techniczne

problemy techniczne

List od Ireny Krońskiej z 01.02.1947

List od Ireny Krońskiej z 06.01.1947