propedeutyka

propedeutyka

List od Władysława Tatarkiewicza z 27.04.1937

List od Władysława Tatarkiewicza z 15.02.1937

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 14.06.1925