propozycja redakcyjna

propozycja redakcyjna

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1933

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 07.06.1933