/

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 07.06.1933

Szanowny Panie Doktorze, Najuprzejmiej dziękuję za zasadniczą obietnicę umieszczenia rozprawy o dziele muzycznem w Przeglądzie. Jeśli rękopis nie może być gotów na czerwiec, to dam rozprawę w zeszycie następnym: będzie to normalna różnica w czasie, gdyż zeszyty będą pojedyncze i pójdą jeden po drugim: myślę, że pierwszy z nich ukaże się we wrześnie, drugi zaś w kolejnym miesiącu. Do tego drugiego zeszytu musiałbym mieć rękopis nie później niż na 20 sierpnia.

Jednocześnie druga (mniejsza) sprawa. Czy nie zechciałby Pan dać do działu sprawozdawczego choćby zupełnie krótkich informacyjnych notatek (np. na 1 stronę) o ostatnich pracach Husserla i Heideggera. Zna Pan je, pisał o nich, więc myślę że mu krótkie sformułowanie polskie nie zajmie zbyt wiele czasu. To ośmiela mię do zwrócenia się doń z taką prośbą, pomimo że wiem teraz, jak Pan jest zajęty. Sprawozdanie te mogłoby pójść zarówno do najbliższego, jak i do następnego z kolei zeszytu. Chcę jednak zaznaczyć ze więcej chodzi mi o pańską rozprawę o dziele muzycznem!

            Wyrazy szacunku i uścisk dłoni

                                             Wtatarkiewicz

 

Wielmożny Pan
Roman Ingarden
Lwów
ul. Jabłonowskich 4

 

7/6 1933