prośba o odpowiedź

prośba o odpowiedź

List od Stefana Morawskiego z 02.01.1964

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.12.1937