przedmiot intencjonalny

przedmiot intencjonalny

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.11.1954

List od Stefana Morawskiego z 25.01.1964