przedmiot poznania

przedmiot poznania

Notatki do odczytu z b.d.

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.03.1923