przenosiny

przenosiny

Wniosek o urlop z 29.03.1927

Odpowiedź z 18.04.1921