przezwyciężenie idealizmu Husserla

przezwyciężenie idealizmu Husserla

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.10.1934

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.04.1935