Rada Naukowa

Rada Naukowa

List od Jerzego Rudzkiego z 13.01.1965

List do Mieczysława Wallisa z 05.02.1966

List do Polskiej Akademii Nauk z 18.01.1965