realizm radykalny

realizm radykalny

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.11.1926

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 11.11.1934