refleksja

refleksja

List od Józefa Tischnera z 12.02.1969

List od Stefana Szumana z 04.08.1939

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939