rozczarowanie

rozczarowanie

List do Tadeusza Czeżowskiego z 19.10.1954

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1931