rozczarowanie

rozczarowanie

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1931

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927

List do Tadeusza Czeżowskiego z 19.10.1954