rozmowa

rozmowa

List od Władysława Witwickiego z 08.04.1925

List do Księdza Rektora z 13.02.1939r.