rzeczywistość

rzeczywistość

List od Konstantego Michalskiego z 25.03.bd

List od Hansa Corneliusa z 01.01.1938

List od Stefana Szumana z 09.04.1942