Rzym

Rzym

List do Stefana Morawskiego z 08.01.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.01.1967

List od Stefana Świeżawskiego z 03.08.1965

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z bd

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.11.1966

List od Władysława Witwickiego z 29.09.1924

List od Władysława Witwickiego z 15.09.1926