Scheler

Scheler

List od Edmunda Husserla z bd.bd.1924

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.06.1921

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 09.04.1927