Sekcja Estetyczna PTF

Sekcja Estetyczna PTF

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.02.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1961