Sekretarz Generalny

Sekretarz Generalny

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1948

List od Stanisława Wędkiewicza z 28.05.1948

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 20.11.1947