skracanie artykułu

skracanie artykułu

List od Stefana Morawskiego z bd 4

List od Stefana Morawskiego z bd 3