sława

sława

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 26.02.1961

List od Władysława Witwickiego z 23.12.1924

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936