śmierć matki

śmierć matki

List od Kazimierza Twardowskiego z 16.12.1931

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 03.02.1949

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 23.03.1949