śmierć ojca Ingardena

śmierć ojca Ingardena

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 14.11.1926

List od Władysława Witwickiego z 16.11.1926